BIZNES PLANY STUDIA WYKONALNOŚCI
ANALIZY EKONOMICZNO-FINANSOWE
DOTACJE UNIJNE POŻYCZKI KREDYTY

OFERTA

Wykonujemy różnego rodzaju opracowania ekonomiczne:

  • biznes plany celem uzyskania kredytów, pożyczek w bankach czy instytucjach finansowych;
  • studia wykonalności (ang. feasibility study) projektów inwestycyjnych m.in. według specyfikacji Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO);
  • analizy finansowe i ekonomiczne (w tym będące częścią dokumentacji w celu pozyskiwania dotacji unijnych różnych programów unijnych: RPO, PROW itp.);
  • analizy efektywności kosztowej (AEK), tj. analizy wariantów danego projektu/przedsięwzięcia inwestycyjnego;
  • specyficzne analizy np. wyliczenie wskaźników rezultatu projektu takich jak: oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych na nowych i zmodernizowanych drogach; spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku realizacji inwestycji drogowej itp.

Dokumenty te możemy wykonać także w standardzie UNIDO lub wg innej wskazanej przez Państwa specyfikacji. Dokumenty przygotowujemy ze szczególnym naciskiem na dokładność analiz ekonomiczno-finansowych.


Wykonujemy także ekspertyzy istniejących dokumentów (biznes planów, analiz finansowych, analiz ekonomicznych itp.) wskazujące, co należałoby w nich zmienić, dodać, aby treść oraz forma tych dokumentów odpowiadała danej specyfikacji. Na potrzeby Państwa możemy też takie opracowanie uzupełnić, poprawić czy zaktualizować.

Właściciel: A. Kostiuk

Firma: PRO-IMPRESS     e-mail: pro-impress@pro-impress.pl     kom. 509-024-199